İş Sağlığı & Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin, mesleki eğitimin önemli bir unsuru olarak, iş verimliliğini arttırmada ve işyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasında önemli rol oynadığı inancındayız. Hastalık, yaralanma, yangın gibi can ve mal güvenliğini tehdit eden bütün tehlikeleri ortadan kaldırmak amacıyla, sürekli iyileştirme için çaba gösteriyor, ekip arkadaşlarımızla eğitimler alıyoruz.

Şirket kültürümüz içerisinde yer alan İSG’nin uygulanması ve yaygınlaştırılması bilincinin, sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlayacağının, sektördeki iş kazası ve meslek hastalıklarını önleyeceğini biliyoruz.

Vero Design Group olarak, çalışma ortamlarımızda, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal ve kurumsal çalışma şartlarını karşılayarak, güvenli ve sağlıklı çalışma sahası oluşturmayı hedefliyoruz.

İSG iş ortağımız;
http://www.kaanosgb.com